Docere, delectare, movere – rap?

Rap dopracował się utworów, które przywodzą na myśl dzieła Jeremiego Przybory lub barokowych poetów marinistycznych i metafizycznych. A to za sprawą zawartych w tekstach słownych gier, zabaw pisownią, gramatyką i składnią – efektownych, dowcipnych, zaskakujących pomysłów na wiersze (teksty), które teoretyk literatury nazwałby konceptem.