Do dzieła! Sztuka współczesna jako przygoda

Sztuka jako działanie, do którego można dołączyć, sztuka uwolniona od ciężaru kryptycznego dyskursu, sztuka jako ciągle ponawiane, uporczywe pytanie – taka sztuka jest najpiękniejszą przygodą. Jakim językiem mówić o niej, aby dotrzeć do najmłodszych odbiorców?