Dług albo krytyka ekonomii politycznej

Zdradziła nas matematyka. Wszystko zaczęło się w momencie, w którym ktoś postanowił precyzyjnie wyznaczyć wartość wierzytelności, zamknąć ją w liczbie, przedstawić w jednostce rozliczeniowej. Od tej pory dług, niegdyś podstawowy nośnik relacji społecznych, będzie zmieniał się w narzędzie władzy i przemocy.