Czy płeć jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Nadmierne przywiązanie do tradycyjnych ról płciowych może być tak samo zgubne jak liberalne dążenie do wyzwolenia kobiet przez samorealizację. Historie biblijnych kobiet mogą zainspirować nas do znalezienia odpowiedzi na feministyczny i chrześcijański dylemat: spójność społeczna czy sprawiedliwość.