Czas zaangażowanych minął? O Ryszardzie Kapuścińskim

Ciekawe, że Kapuściński, prawdziwy homo viator, wskazuje właśnie na owo zakorzenienie w relacjach jako fundament dla skutecznego uprawiania swej profesji.