Cień Marca, mit Maja – 50 lat później

Rocznica Marca i Maja ukazała społeczną aktualność problemów, które leżały u źródeł zdarzeń sprzed pięćdziesięciu lat.