Chcemy całej historii!

Prezentowanie historii jako zestawu faktów i dat z życia elit nie prowadzi do prawdziwego poznania przeszłości. Dzieje zdecydowanej większości naszych przodków są na szkolnych lekcjach marginalizowane.