Budowniczy mostów. Laudacja z okazji wręczenia nagrody PONTIFICI

Takie postawy, takie biografie, mają wielką moc. Pociągają i inspirują do naśladowania. Szczególnie teraz, kiedy chwieje się względna równowaga prawna i obserwujemy jak państwo próbuje zdobyć wielką przewagę nad obywatelem, ograniczając między innymi jego prawo do niezależnego sądu.