Brysacz: Tyle Rosji, ilu nas

Rosja to nie Putin, to jedna ósma świata, kilkaset kultur i języków. I ja takiej Rosji w tym wielogłosie szukałem: duchowej, ciekawej, różnorodnej, Rosji Nieńców i Jakutów, Rosji kilku tysięcy formalnych i nieformalnych związków religijnych.