Boska ekonomia

Bóg, który wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej i który na pustyni uformował z nich wspólnotę opartą na radykalnej miłości, jest antidotum na żądzę pieniądza i władzy.