Bóg solidarny z ubogimi

Dążenie do ograniczenia wyzysku i nierówności jest zadaniem stojącym przed wszystkimi wyznającymi wiarę w Boga, który wyprowadził swój lud z Egiptu. Ten przekaz Starego Testamentu pozostaje aktualny do dziś.