201
dwutygodnik internetowy
19.06.2017
magazyn papierowy


Zuzanna Radzik

Zuzanna Radzik

Jest teolożką. W 2015 roku opublikowała książkę „Kościół kobiet”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”.