209
dwutygodnik internetowy
9.10.2017
magazyn papierowy


Zuzanna Radzik

Zuzanna Radzik

Jest teolożką. W 2015 roku opublikowała książkę „Kościół kobiet”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”.