237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Zuzanna Radzik

Zuzanna Radzik

Jest teolożką. W 2015 roku opublikowała książkę „Kościół kobiet”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”.