239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Magdalena Zowczak

Wykłada antropologię religii i teorie kultury w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się badaniami kultury religijnej. Opublikowała między innymi monografię „Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej” (2000, 2013).