252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Magdalena Zowczak

Wykłada antropologię religii i teorie kultury w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się badaniami kultury religijnej. Opublikowała między innymi monografię „Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej” (2000, 2013).