252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Wojciech Bedyński

Doktor, adiunkt naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologi Kultury Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sorbony (Paris-IV), historyk i antropolog. Autor i redaktor kilku książek i kilkunastu artykułów z zakresu antropologii krajobrazu, pamięci o życiu w społeczeństwie wielokulturowym na przedwojennym Podkarpaciu, chrystianizacji Irlandii i kultury celtyckiej. Obecnie zajmuje się badaniami nad mobilnością terytorialną i społeczną w kontekście małego miasta na przykładzie Giżycka (w ramach projektu NCN). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe – badania w Izraelu. Wieloletni wychowawca Sekcji Rodzin KIK.