252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Wojciech Onyszkiewicz

Wojciech Onyszkiewicz

Historyk, działacz harcerski, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Członek i komendant „Czarnej Jedynki”, członek Komitetu Obrony Robotników oraz Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Członek redakcji „Robotnika”. Współtwórca Banku Żywności SOS. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.