237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Wiktor Soral

Wiktor Soral

Jest absolwentem Wydziału Psychologii UW. Obecnie uczestniczy w studiach doktoranckich prowadzonych przez Instytut Studiów SpołecznychUW im. Prof. Roberta B. Zajonca. Zajmuje się tematyką indywidualnej i kolektywnej samooceny w kontekście psychologii stosunków międzygrupowych.