252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Weronika Dorociak

Weronika Dorociak

Studentka historii na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowana w projekty o miejscach pamięci o totalitaryzmach w przestrzeni miejskiej, koordynuje odsłonę projektu w Bukareszcie. Zainteresowana historią społeczną i kulturą popularną PRL.