235
dwutygodnik internetowy
8.10.2018
magazyn papierowy


Weronika Dorociak

Weronika Dorociak

Studentka historii na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowana w projekty o miejscach pamięci o totalitaryzmach w przestrzeni miejskiej, koordynuje odsłonę projektu w Bukareszcie. Zainteresowana historią społeczną i kulturą popularną PRL.