252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Wawrzyn Warkocki

Wawrzyn Warkocki

Absolwent filozofii, doktorant w Université Toulouse - Jean Jaurès i Bergische Universität Wuppertal.