252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Wacław Oszajca SJ

Wacław Oszajca SJ

Jest duszpasterzem, poetą i publicystą. Wykłada w instytucie dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Były redaktor naczelny „Przeglądu Powszechnego”, publikuje między innymi w „Charakterach”, „Gazecie Wyborczej”, „Gościu Niedzielnym” i „Tygodniku Powszechnym”. Stale współpracuje z działem religijnym „Kontaktu”.