252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Victor Codina

Victor Codina

Jezuita, wybitny teolog latynoamerykański, związany z nurtem teologii wyzwolenia. Urodził się w 1931 r. w Barcelonie. Studia z zakresu filozofii i teologii odbył w Sant Cugat, w Insbrucku i w Rzymie. Doktor i wykładowca teologii. Męczeńska śmierć jezuickiego współbrata i przyjaciela Luisa Espinal, uprowadzonego, torturowanego i zamordowanego przez oddziały militarne rządzącej w Boliwii prawicowej dyktatury (1980) miały decydujący wpływ na jego decyzję o przyjeździe do Ameryki Łacińskiej. Od 1982 mieszka na stałe w Boliwii. Łączy pracę duszpasterską w boliwijskich dzielnicach biedy z pracą akademicką na Uniwersytecie Katolickim św. Pawła w Cochabamba. Dłogoletni formator laików w Oruro i w Santa Cruz. Wychowawca zakonny w strukturach macierzystej prowincji zakonnej oraz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Ameryki Łacińskiej. Ekspert teologiczny Konferencji Episkopatu Boliwii w czasie IV Konferencji CELAM w Santo Domingo (1992). Autor licznych książek i artykułów o charakterze naukowym i popularyzatorskim.