252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Ks. Mirosław Tykfer

Ks. Mirosław Tykfer

Ks. dr Mirosław Tykfer jest doktorem teologii fundamentalnej, od 2014 roku redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. Odbył w Rzymie studia licencjackie pomagisterskie z pedagogiki religijnej (na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim) i doktoranckie z teologii fundamentalnej (na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim). Autor książek: „Reinterpretacja teologiczna dogmatu w dialogu ekumenicznym na przykładzie Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu”, „Verita’ della fede ed ordine degli affetti” [„Prawda teologiczna w wymiarze uczuć” – doktorat o tematyce immanencji objawienia]. Mieszka w Poznaniu.