241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Ks. Mirosław Tykfer

Ks. Mirosław Tykfer

Ks. dr Mirosław Tykfer jest doktorem teologii fundamentalnej, od 2014 roku redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. Odbył w Rzymie studia licencjackie pomagisterskie z pedagogiki religijnej (na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim) i doktoranckie z teologii fundamentalnej (na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim). Autor książek: „Reinterpretacja teologiczna dogmatu w dialogu ekumenicznym na przykładzie Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu”, „Verita’ della fede ed ordine degli affetti” [„Prawda teologiczna w wymiarze uczuć” – doktorat o tematyce immanencji objawienia]. Mieszka w Poznaniu.