235
dwutygodnik internetowy
8.10.2018
magazyn papierowy


Tomek Kaczor

Tomek Kaczor

Jest absolwentem kulturoznawstwa, fotografem i animatorem kultury. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Fotoedytor i sekretarz redakcji „Kontaktu”, redaktor działu „Fotoreportaż”.