252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Tomasz Skowronek

komentator geopolityczny, specjalizuje się zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Publikował m.in. na portalach stosunki.pl i geopolityka.pl, oraz w dzienniku "Trybuna".