237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Tomasz Skowronek

komentator geopolityczny, specjalizuje się zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Publikował m.in. na portalach stosunki.pl i geopolityka.pl, oraz w dzienniku "Trybuna".