252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Tomasz Sawczuk

Publicysta, członek redakcji „Kultury Liberalnej”. Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, ostatnio visiting scholar w University of Pittsburgh oraz Indiana University Bloomington. W serii Biblioteka Kultury Liberalnej właśnie ukazała się jego książka, „Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP”.