216
dwutygodnik internetowy
15.01.2017
magazyn papierowy


Tomasz Padło

Tomasz Padło

Geograf i fotograf. Pracowniki UP w Krakowie. Współtwórca Fundacji Bezgranica promującej wiedzę za pomocą sztuk wizualnych. Autor książki fotograficznej „Koniec Świata” prezentującej fenomen trwałości granic rozbiorowych.