246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Tomasz Łukasiuk

ks. Tomasz Łukasiuk, duszpasterz w Kościele św. Marcina w Warszawie.