241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Tomasz Łukasiuk

ks. Tomasz Łukasiuk, duszpasterz w Kościele św. Marcina w Warszawie.