252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Tomasz Łukasiuk

ks. Tomasz Łukasiuk, duszpasterz w Kościele św. Marcina w Warszawie.