241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Teresa Teleżyńska

absolwentka filologii, studentka socjologii na UW. Przez wiele lat wychowawczyni w grupie SR KIK. Członek stowarzyszenie Refugees Welcome Polska.