246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Teresa Teleżyńska

absolwentka filologii, studentka socjologii na UW. Przez wiele lat wychowawczyni w grupie SR KIK. Członek stowarzyszenie Refugees Welcome Polska.