252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Teresa Teleżyńska

absolwentka filologii, studentka socjologii na UW. Przez wiele lat wychowawczyni w grupie SR KIK. Członek stowarzyszenie Refugees Welcome Polska.