249
dwutygodnik internetowy
29.04.2019
magazyn papierowy


Teresa Teleżyńska

absolwentka filologii, studentka socjologii na UW. Przez wiele lat wychowawczyni w grupie SR KIK. Członek stowarzyszenie Refugees Welcome Polska.