237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Teresa Teleżyńska

absolwentka filologii, studentka socjologii na UW. Przez wiele lat wychowawczyni w grupie SR KIK. Członek stowarzyszenie Refugees Welcome Polska.