252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Szymon Rębowski

Szymon Rębowski

Studiuje historię i ekonomię w ramach Kolegium MISH UW. Jest absolwentem liceum im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie. Zastępca redaktora naczelnego Magazynu Kontakt.