250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Szymon Rębowski

Szymon Rębowski

Studiuje historię i ekonomię w ramach Kolegium MISH UW. Jest absolwentem liceum im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie. Zastępca redaktora naczelnego Magazynu Kontakt.