227
dwutygodnik internetowy
18.06.2018
magazyn papierowy


Sylwia Borowska

Studentka historii i judaistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się problematyką antysemityzmu oraz historią kobiet w XIX i XX wieku.