252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Stefan Sękowski

Stefan Sękowski

Zastępca dyrektora thinkzinu „Nowa Konfederacja”, stały współpracownik tygodnika „Do Rzeczy” i Radia Lublin. Politolog, dziennikarz, publicysta, tłumacz dzieł m.in. Ludwiga von Misesa i Lysandera Spoonera, autor książek „W walce z Wujem Samem” o amerykańskim anarchoindywidualizmie oraz „Żadna zmiana. O niemocy polskiej klasy politycznej po 1989 roku”, nominowanej do nagrody Economicus 2018.