252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Vyacheslav Melnyk

Vyacheslav Melnyk

Od marca 2014 kierownik projektów w systemie edukacji formalnej oraz Sekretarz Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii. Absolwent programu Future Leaders Exchange (FLEX) prowadzonego przez Departament Stanu (USA) i odbiorca The President’s Volunteer Service Award (2008). Absolwent Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich (Uczelnia Łazarskiego / University of Wales). Był członkiem European Youth Parliament - Ukraine i Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP – Poland. W latach 2011 - 2014 koordynował projekt „LGBT i demokracja” z białoruskimi organizacjami pozarządowymi pracującymi z osobami LGBTQ, projekt dziennikarski „No homophobia in sports” oraz europejski projekt „Sport Respects Your Rights”. W latach 2014-2016 koordynował projekt „Równa szkoła - bez dyskryminacji i przemocy” we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.