252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Simonas Algirdas Spurga

Simonas Algirdas Spurga

Studiuje politologię na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie jest redaktorem studenckiego półrocznika „Post Scriptum" wydawanego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii.