246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Simonas Algirdas Spurga

Simonas Algirdas Spurga

Studiuje politologię na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie jest redaktorem studenckiego półrocznika „Post Scriptum" wydawanego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii.