252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Ruxandra Ana

Ruxandra Ana

Antropolożka, latynoamerykanistka, doktorantka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Obecnie prowadzi projekt badawczy „Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.