207
dwutygodnik internetowy
11.09.2017
magazyn papierowy


Rafał Bakalarczyk

Rafał Bakalarczyk

Jest doktorantem w Instytucie Polityki Społecznej UW, sekretarzem redakcji czasopisma naukowego "Problemy Polityki Społecznej", ekspertem fundacji Norden Centrum. Zajmuje się głównie polityką edukacyjną, ekonomią opieki, gerontologią społeczną, wykluczeniem społecznym oraz skandynawskim modelem polityki społecznej.