252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Piotr Tubelewicz

Piotr Tubelewicz

Wieloletni wolontariusz i pracownik organizacji zajmujących się redukcją szkód, w tym Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki oraz Fundacji Redukcji Szkód. W roku 2016 i 2017 pracował w Urzędzie Miasta Gorzów Wielkopolski, w Wydziale Spraw Społecznych, jako referent ds. profilaktyki uzależnień. Do jego obowiązków należało między innymi pisanie uchwał dotyczących gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pracował również przy ewaluacji programów profilaktycznych i jako research assistant przy naukowych grantach polskich i zagranicznych. Radny Osiedla Wierzbno, członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Prezes Fundacji POLIS – INSTYTUT MIAST.