241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Piotr Tubelewicz

Piotr Tubelewicz

Piotr Tubelewicz - wieloletni wolontariat i praca w organizacjach zajmujących się redukcją szkód w tym w Studenckiej Inicjatywie Narkopolityki oraz Fundacji Redukcji Szkód. W 2016 i 2017 pracował w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp, w Wydziale Spraw Społecznych jako referent ds. profilaktyki uzależnień. W zakresie wykonywanych obowiązków miał m.in.: pisanie uchwał dotyczących gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pracował również przy ewaluacji programów profilaktycznych i jako reasearcher assistent przy naukowych grantach polskich i zagranicznych. Radny Osiedla Wierzbno. Członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Prezes Fundacji POLIS – INSTYTUT MIAST.