237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Piotr Stańczyk

Piotr Stańczyk

Jest filozofem, który skierował się ku pedagogice. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Zwolennik pedagogiki krytycznej, radykalnej i emancypacyjnej.