241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Piotr Stańczyk

Piotr Stańczyk

Jest filozofem, który skierował się ku pedagogice. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Zwolennik pedagogiki krytycznej, radykalnej i emancypacyjnej.