252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Piotr Sikora

Piotr Sikora

Filozof i teolog, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Wydał m.in. „Drogi Jednego. Chrześcijaństwo otwarte”. Żonaty, ojciec trójki dzieci.