251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Piotr Sikora

Piotr Sikora

Doktor filozofii i teolog, publicysta, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, adiunkt w Katedrze Filozofii Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”. Autor książek o tematyce filozoficznej i teologicznej.