223
dwutygodnik internetowy
23.04.2018
magazyn papierowy


Piotr Rosół

Piotr Rosół

Etyk, filozof społeczny, nauczyciel akademicki, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, rowerzysta.