205
dwutygodnik internetowy
14.08.2017
magazyn papierowy


Piotr Rosół

Piotr Rosół

Etyk, filozof społeczny, nauczyciel akademicki, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, rowerzysta.