250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Piotr Rosół

Piotr Rosół

etyk, filozof społeczny, nauczyciel akademicki, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, autor książki "Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki", członek redakcji "Studies in Global Ethics and Global Education", kandydat na radnego dzielnicy Ochota z ramienia KWW Ochocianie.