252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Piotr Rosół

Piotr Rosół

Etyk, filozof społeczny, nauczyciel akademicki, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, autor książki „Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki”, członek redakcji „Studies in Global Ethics and Global Education”, członek stowarzyszenia Ochocianie.