252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Piotr Popiołek

Piotr Popiołek

Stały współpracownik czasopisma „Pressje”. Doktorant teologii na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.