252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Piotr Filip Micuła

Piotr Filip Micuła

Student III roku kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz I roku w Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor Naczelny Niezależnego Miesięcznika Studentów MAGIEL, członek zarządu Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska. Człowiek dwojga imion. Miłośnik prasy, literatury faktu oraz powieści parapolitycznych. Z zamiłowania warszawski publicysta, który kocha Gruzję jak Irlandię.