239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Piotr Kozak

Piotr Kozak

Jest filozofem, tłumaczem i publicystą, doktorantem w Instytucie Filozofii UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują klasyczną filozofię niemiecką, filozofię analityczną, filozofię prawa i teorię argumentacji. Aktywny społecznie i politycznie, działacz "Zielonych 2004". Lubi czytać książki.