252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Piotr Komajda

Piotr Komajda

Jest fotografem i animatorem kultury, prawdopodobnie przyszłym geodetą. Prowadzi zajęcia w Pracowni Fotografii "Negatyw" w Zamościu. Od zawsze fotografuje w sposób dokumentalny. Najczęściej jest to bardzo subiektywna interpretacja danego tematu. Sam mówi o swojej pracy: "Nie szukam tematów w filmach, książkach czy internecie, same do mnie przychodzą". Strona autorska: http://www.piotrkomajda.com/