252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Piotr Zamojski

Piotr Zamojski

doktor pedagogiki, adiunkt na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe to: budowanie sfery publicznej wokół edukacji w Polsce, pedagogie po-krytyczne, a także edukacja i humanistyka wobec Holocaustu