252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Piotr Lamprecht

Piotr Lamprecht

Augustianin, duszpasterz, poeta, doktorant Instytutu Badań Literackich PAN, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor dwóch tomików poetyckich: „Dyspensa” i „ewangelia gruzu”. Pracuje w parafii anglojęzycznej dla cudzoziemców w Warszawie.