251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Piotrek Dubiniec

Piotrek Dubiniec

Kończy socjologię i pisze pracę magisterską o konsultacjach społecznych.