252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Paweł Zerka

Paweł Zerka

Pracuje w demosEUROPA ‒ Centrum Strategii Europejskiej, pisze doktorat na temat elit ekonomicznych Argentyny w Szkole Głównej Handlowej, gra i śpiewa w warszawskich zespołach The Calculators oraz Winnie Cooper, autor bloga "Noty z Bogoty" (http://notyzbogoty.blogspot.com).