239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Paweł Jaworski

Paweł Jaworski

Filozof i urbanista. Razem z Michałem Kubieńcem ze Stowarzyszenia Moje Miasto tworzy kolektyw MIASTOPROJEKT, który analizuje pojęcie miejskości, przyglądając się przemianom Katowic. Stały współpracownik czasopisma Autoportret, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Związany z Fundacją Napraw Sobie Miasto i Towarzystwem Urbanistów Polskich.