239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Paweł Cywiński

Paweł Cywiński

Jest redaktorem działu "Poza Europą", orientalistą, kulturoznawcą i turystą. Absolwent Studiów o Krajach Rozwijających się na Wydziale Geografii UW i Stosunków Międzykulturowych Azji i Afryki na Wydziale Orientalistycznym UW. Stypendysta CEEPUS na Uniwersytecie Sarajewskim w Bośni i Hercegowinie oraz Programu Dharmasiswa na Uniwersytecie Srivijaya w Indonezji. Jego zainteresowania ogniskują się wokół świata arabskiego, islamu, tematyki kolonialnej oraz problematyki państw nieuznanych i upadłych. E-mail: pawel.cywinski@gmail.com