241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Paulina Olivier

Studiuje filozofię i polonistykę w ramach Kolegium MISH UW. Członkini redakcji dwutygodnika internetowego „Kontaktu”.