237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Paulina Olivier

Studiuje filozofię i polonistykę w ramach Kolegium MISH UW. Członkini redakcji dwutygodnika internetowego „Kontaktu”.