252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Oskar Lubiński

Oskar Lubiński

Doktorant Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej i współpracownik Instytutu Adama Mickiewicza. W latach 2012–2014 prowadził badania na temat casas particulares i tworzących się wokół nich sieci wzajemnego wsparcia. Obecnie zajmuje się projektami rozwojowymi w Hawanie.